Isoflex logo

Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksen GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Isoflex Oy
Sulapuronkatu 2H
33700 Tampere

Yhteyshenkilönä toimii Harri Lehtinen, [email protected], 040 5486445

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Isoflex Oy:n asiakasrekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme henkilö- ja yhteystietoja.

Tietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, asiakasviestintään sekä markkinointitarkoituksiin. Emme kuitenkaan myy, jaa tai muulla tavoin luovuta henkilötietoja koskaan kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tehtävänimike
  • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
  • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Isoflexin verkkosivuilla
  • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten tapahtumiin osallistuminen

Rekisterin tietolähteet
Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Isoflexiin. Tiedot tulevat pääosin asiakkaalta itseltään. Saatamme kerätä tietoja myös julkisista lähteistä.

Tietojen luovutus
Emme myy, jaa tai muulla tavoin luovuta asiakkaidemme tietoja kolmansille osapuolille. Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja aina tietojen keräyshetkellä voimassa olleiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Isoflex käyttää uutiskirjeissään MailChimp-palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksiä. Lisätietoja MailChimp-palvelun tietoturvasta: https://mailchimp.com/about/security/.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme asiakkaidemme henkilötietojen luottamuksellisuutta. Rekisteri on tallennettu teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon pääsy on ainoastaan Isoflexin henkilökunnalla. Virheelliset tai epätarkat henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan aina asiakkaan pyynnöstä viimeistään kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Vanhentuneet tiedot tuhotaan niin, ettei ulkopuolisilla ole mahdollisuutta päästä tietoihin käsiksi.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus ja mahdollisuus tarkistaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää oikaisemaan, poistamaan tai rajoittamaan tietojensa käyttöä. Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen tapahtuu ottamalla yhteyttä Isoflexin yhteyshenkilöön.